Gurkemeje som kosttilskud og hvad det kan gøre for dig

Artiklen indeholder: Biotilgængelighed, Hvad viser forskningen om effekten?, Hvem har gavn af gurkemeje?, Konklusion, sådan skal du tage kosttilskuddet, Referencer og kilder

 Gurkemeje har i over 1000 år været en del af den traditionelle indiske naturmedicin tradition ayurveda og har vundet indpas som kosttilskud og i madlavningen i hele verden. Urter, der har været brugt i folkemedicin følges ofte af mange og forskelligartede påstande om hvad de kan. Spørgsmålet er, hvad er evidensen bag gurkemejes sundhedseffekter?  

Gurkemeje er en rod i ingefærfamilien. Den kan kendes på den kraftige orange farve. Det er først og fremmest stoffet curcumin, der giver gurkemeje den gule farve og som gør det interessant som både fødevare og kosttilskud. Laboratorieundersøgelser og forsøg på dyr viser at stoffet virker som antioxidant, er anti-inflammatorisk og har små, men målbare, positive effekter på en lang række sygdomme og biomarkører. Det vi skal se nærmere på er derfor hvilke effekter stoffet har for mennesker og hvem der kan få noget ud af tage kosttilskuddet.

Biotilgængelighed

Når vi beskæftiger os med de positive effekter af stoffer i kost og kosttilskud er det vigtigt at holde os for øje at det kun er den del af kosttilskuddet vi rent faktisk optager via tarmen, der kan virke på hele kroppen.

Curcumin optages ikke særligt effektivt i tarmen. Man siger derfor at det har en lav biotilgængelighed. Det vil kræve urealistisk store indtag at skulle få øget niveauerne af det i blodet. Dette problem kan omgås på flere måder.

Biotilgængelighed er defineret som den del af et stof eller kosttilskud, som bliver absorberet i systemet og får mulighed for at have en aktiv effekt

Den letteste måde er at indtage det sammen med piperin. Piperin er det stærke stof i sort peber og man mener det øger optagelsen af andre stoffer ved at gøre tarmen lidt mere “utæt” (1).  En større mængde (adskillige gram) sort peber kan sandsynligvis  have den samme effekt. Den hyppigst forekommende kommercielt tilgængelige form af piperin kaldes Bioperin.

Der findes også en række andre curcumin produkter, der er modificeret så biotilgængeligheden er højere. Det er i form af curcumin nanopartikler (Theracurcumin), Curcumin phytosomer (kaldet Meriva) eller vandopløselig curcumin (curcumin klistret på med polyvinyl pyrollidon) (2). De findes alle som kommercielt tilgængelige (og rimeligt dyre) curcuminprodukter.

Indholdet af curcumin i gurkemeje er ikke særlig stort, ca. 3% af den totale vægt. Det meste af forskningen er foretaget med curcumin som ekstrakt i forholdsvis store mængder (fra ca. 1 g pr. dag).

Den mest realistiske måde få et udbytte af de positive effekter ved curcumin er derfor  gennem et kosttilskud – ellers ville man skulle indtage meget store mængder gurkemeje (3).

Hvad viser forskningen om de positive effekter af gurkemeje?

Curcumin er et sjovt stof, som lader til at påvirke mange aspekter af vores fysiologi. Der er evidens for effekter på sukkersyge, kræftsygdomme, gigtsygdomme og som generelt antiinflammatorisk og smertestillende stof (4).

Inflammation & smerte

Forskning viser således at curcumin har en synlig effekt på inflammation, blandt andet ved at hæmme enzymet COX, på samme måde som stoffet Ibuprofen vi kender fra hovedpinepiller. Inflammation er forbundet med mange sygdomrisici, som hjertekarsygdomme, kræft, alzheimers mm. Curcumin kan derfor potentielt have positive forebyggende  egenskaber i forbindelse med disse.

De bedst dokumenterede effekter er i forbindelse  med gigtsygdomme og særligt leddegigt (rheumatoid arthritis). Det skyldes at disse sygdomme er præget af smerter relateret til inflammation i leddene.

Gigt er inflammation i leddene og forskningen viser at curcumin i visse tilfælde er mere effektiv en anti-inflammatoriske præparater  (5), og at stoffet har positive effekter i forhold til forskellige symptomer forbundet med gigt, herunder smerte (6).

Kræft

Flere studier har også undersøgt brugen af curcumin, som ekstra behandling i forbindelse med kræftsygdomme. Flere af disse studier har vist sløvet progression af kræft eller mindre bivirkninger fra kemoterapi (7).

Metaboliske sygdomme

Curcumin har også vist sig at have gunstige effekter på sukkersyge (diabetes) og en del af følgesygdommene bagefter. Det skyldes efter alt at dømme ikke at det sænker blodsukkeret, som normalt er målet for antidiabetisk behandling, men fordi det påvirker den inflammation forhøjet blodsukker giver og som samtidig med gør det sværere for kroppen at håndtere blodsukkeret selv (8).

Neurodegenerative sygdomme

På samme måde har curcumin også vist sig at være godt for hjernen. Både på hjernens tilstand og på progressionen af sygdomme i hjernen. Således er det vist at det kan mildne depression og angst mere end placebo.

Derudover har flere studier vist at supplering med curcumin sløver progressionen af demens i Alzheimers sygdom (9). Begge denne type effekter kan forklares ved curcumins antiinflammatoriske effekt, samt at det øger niveauet af det neuroprotektive hormon BDNF

 

Hvem har gavn af gurkemeje?

Forskningen viser, at især personer, der lider af leddegigt kan have gavn af produktet. Dem, der primært kan have gavn af at supplere med curcumin som kosttilskud, er derfor folk, der lider af gigt. For dem kan stoffet have en tydelig mærkbar effekt på symptomerne.

Konklusion – sådan skal du bruge det

Gurkemejeroden indholder så lidt curcumin, at roden i sig selv ikke er nok til at vi opnå en effekt ved at spise det i kosten, med mindre man spiser virkelig meget gurkemeje (3).
Skal curcumin have en effekt, skal det tages som et kosttilskud, der indeholder et stof, der øger optaget i kroppen.
Skal du tage curcumin for at det har en effekt skal du tage 80 – 500mg per dag (under forudsætning af at det er i en form hvor biotilgængeligheden er forbedret).

Referencer og kilder

1. Shoba G et al. Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers. Planta Med. 1998;64(4):353–356.

2. Belcaro G et al. Product-evaluation registry of Meriva®, a curcumin-phosphatidylcholine complex, for the complementary management of osteoarthritis. Panminerva Med. 2010;52(2 Suppl 1):55–62.

3. Tayyem RF, Heath DD, Al-Delaimy WK, Rock CL. Curcumin content of turmeric and curry powders. Nutr. Cancer 2006;55(2):126–131.

4. Hewlings SJ, Kalman DS. Curcumin: A Review of Its’ Effects on Human Health [Internet]. Foods 2017;6(10). doi:10.3390/foods6100092

5. Daily JW, Yang M, Park S. Efficacy of Turmeric Extracts and Curcumin for Alleviating the Symptoms of Joint Arthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. J. Med. Food 2016;19(8):717–729.

6. Jurenka JS. Anti-inflammatory properties of curcumin, a major constituent of Curcuma longa: a review of preclinical and clinical research. Altern. Med. Rev. 2009;14(2):141–153.

7. Gupta SC, Patchva S, Aggarwal BB. Therapeutic roles of curcumin: lessons learned from clinical trials. AAPS J. 2013;15(1):195–218.

8. Zhang D-W, Fu M, Gao S-H, Liu J-L. Curcumin and diabetes: a systematic review. Evid. Based. Complement. Alternat. Med. 2013;2013:636053.

9. Brondino N et al. Curcumin as a therapeutic agent in dementia: a mini systematic review of human studies. ScientificWorldJournal 2014;2014:174282.

Last modified: 21. november 2018

Kommentarer
Skriv en kommentar

Last modified: 21. november 2018