Sådan anmelder vi

how-we-review

Vi efterstræber at anmelde kosttilskud så objektivt som muligt i kategorierne pris, smag og kvalitet. For visse produktkategorier, f.eks. vitaminer, er der ikke nogen smagsanmendelser og for visse andre kategorier er der en ekstra scoringsparameter. Scorerne bliver brugt til at at udregne en total score. På hovedsiderne for hver kategori kan man få sorterer efter både samlet score og hver af underscorerne.

Prisscore

Prisscore bliver beregnet udfra priserne for de tilgængelige produkter indenfor et lands marked. Derfor kan det samme produkt sagtens have forskellige scorer i forskellige lande/markeder. Prisscorerne bliver desuden tilstræbt normaliseret til serving sizes for nogle produktkateogorier og for andre produktkategorier til en af os defineret portionsstørrelse, for de forskellige kosttilskud.

Smagsscore

Produktkategorier, for hvilke det giver mening at vurdere smagen, har vi anmeldt smag/opblanding. Det sker ved at vi indkøber produkterne, pakker det om i mindre portioner i blændede beholdere og sender det ud til vores smagstestpanel. Når panelet modtager prøver til smagstest vil de være påført en produktkode, så de ved hvilket type produkt der er tale om, f.eks. proteinpulver, en randomiseringskode, så vi kan holde styr på hvilket konkret produkt der er tale om, og en smagskode. Så smagstesterne vil modtage prøverne i blændende beholdere og får at vide at det f.eks. skal være et proteinpulver der smager af jordbær. Derudover modtager de instruktioner i hvordan og under hvilke omstændigheder de skal lave selve smagstesten, så den er så reproducerbar og systematisk som muligt.

Kvalitetsscore

Kvalitetsscoren beregnes ud fra det deklarerede indhold af kosttilskuddet og udfra en algortime der er så evidensbaseret som overhovedet mulig. For visse produktkategorier, f.eks. proteinpulver og aminosyrer findes der validerede værktøjer, der kan bruges til at score den ernæringsmæssige kvalitet. For produkt kategorie hvor sådanne scoringsværktøjer ikke allerede findes, har vi lavet vores egen algoritmer. I udformningen af sådanne algoritmer vil der altid være arbitrære beslutninger. Derfor har vi på kategorisiderne for de enkelte kategorier lavet udførlige beskrivelser af dem, så man kan regne vores arbejde efter.

Last modified: 16. august 2018