Sådan anmelder vi

Hvordan anmelder vi kosttilskud

Vi anmelder kosttilskud på baggrund af en række scoringskriterier. Dertil er vores mål som organisation total transparens på markedet for kosttilskud, men vi starter med os selv. Herunder kan du læse præcis hvordan vi scorer produkter inden for forskellige kategorier og selvfølgelig hvorfor vi har valgt at gøre således.

Herunder finder du forklaringer for proteinpulver, kreatinvitaminpiller og fiskeolie.

 

Proteinpulver anmeldelser

Proteinpulvere scores på 3 parametre: kvalitet, smag og pris. PhD Anders Nedergaard og Christian Møller analyserer de to objektive faktorer, kvalitet og pris. . Vores anmelderpanel vurderer de subjektive faktorer – nemlig opblanding, konsistens og smag. De 3 parametre vægtes på nuværende tidspunkt ligeligt.

Analyse af indholdets kvalitet

Hvad er et “godt” protein? Historisk er det noget man har været interesseret i indenfor landbrugsvidenskaben, hvor man var interesseret i at give kvæg og svin noget protein som voksede bedst af. Som sportskosttilskud er det meget tæt på det samme man er ude efter. Man vil jo gerne vide i hvilket omfang proteinerne i en fødevare kan bruges til at bygge proteiner i kroppen, særligt i musklerne.

Protein består af 20-21 aminosyrer, hvor af de 8-9 af dem er essentielle hvilket altså betyder at vi skal have tilført dem udefra. Resten af dem kan vi selv lave ud fra andre aminosyrer. Det er indholdet af essentielle aminosyrer i en proteinkilde der er afgørende for hvor godt kroppen kan bruge proteinet. Hvis kroppen løber tør for en aminosyre, mens den er igang med at bygge et protein, kan proteinet ikke færdiggøres og derfor er det vigtigt at alle de essentielle aminosyrer tilføres (de ikke-essentielle kan vi jo lave selv ud fra andre aminosyrer).

De første værktøjer til at måle proteinkvalitet var BV og PER, som blev bestemt empirisk ved at man simpelthen gav dyrene kun én bestemt proteinkilde og så målte man hvor meget af den der blev indbygget og hvor meget der kom ud igen som kvælstof. Da dette af indlysende årsager ikke rigtigt er praktisk, fandt man siden hen på måder som tillod at man ud fra sammensætningen af essentielle aminosyrer kunne forudsige, hvor meget af proteinet kunne indbygges i kroppen. Det første af disse værktøjer var Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score (PDCAAS), som grundlæggende fortæller, hvor meget der er af dén essentielle aminosyre, der er mindst af i forhold til kroppens behov, i en given proteinblanding. Mangler en af de essentielle aminosyrer helt fra et protein, vil det altså altid give en PDCAAS score på 0, men hvis man blander to proteinkilder som hver mangler en forskellig essentiel aminosyre, vil de altså hver især have en PDCAAS score på 0, men tilsammen kan den godt være højere, fordi de hver især kompenserer for hinandens manglende aminosyre. Derudover er det sådan at PDCAAS scoren er “cappet”, så den aldrig kan være højere end 1, ligemeget om alle essentielle aminosyrer er tilstede i skyhøje mængder.

Den nyeste metode er Digestible Indispensable Amino Acid Score (DIAAS). Denne score tager højde for fordøjelighed på en anden og noget bedre måde. Endnu vigtigere, så er DIAAS værdien ikke cappet og kan derfor godt have højere værdier end 1. Det vil sige at man med DIAAS score godt kan skelne imellem gode og rigtigt gode protein kilder

Vi har hos Candidlab valgt at score proteinprodukter efter DIAAS metoden, da det er dén, som ernæringsfaglige organisationer anbefaler og fordi vi mener den i praksis fortæller mest om proteinernes reelle kvalitet.

Vurdering af smag og opblanding

Vi har et anmeldelpanel (læs om panelet her) som får tilsendt produkter. De er blændede for hvilket produkt de anmelder og tager altså udelukkende stilling til opblandingsevne, konsistens og smagsindtryk.

De fleste valleproteinpulvere blander fint op, men når panelet modtager ris, hamp eller eksempelvis bøf proteinpulver, så er opblandingsevnen også ret relevant. For valleproteinpulvere vil det primært være konsistens og smag som differentiere dem fra hinanden.

Panelet scorer produkterne på en skala fra 1-10 hvorefter vi frasorterer den højeste og laveste score hver enkelt produkt har fået. Det er simpelthen for at justere for ekstremistiske holdning, konsekvente lave/høje scoring eller eventuelle bias (selvom blændede anmeldelser skulle klare dette problem).

Herefter kalkulerer vi et gennemsnit som er den karakter protein tilskuddet får for smag og opblanding. Her skal du tage forbehold for, at selvom det er muligt at score 10 i indholdets kvalitet såvel som produktets pris, så er det meget usandsynligt, at et produkt vil score over 9.0 for dets smag.

Der er endnu intet produkt som har modtaget mere end to 10 taller fra panelet og et så bredt konsensus omkring smagsindtrykket af et produkt er ret utænkeligt. Derfor vil de bedste produkter typisk score over 8.0 og måske op i nærheden af 9.0, men næppe derovre.

Analyse af produktets pris

Vi finder så vidt muligt den billigste pris (beregner ofte gennemsnit fra flere forhandlere) på 2 kilo af det respektive protein tilskud. Det skaber det mest repræsentative indblik i produktets pris.

Dernæst beregner vi kiloprisen, prisen pr. 30 grams shake og prisen pr. gram protein. Vi oplyser alle disse udregninger i anmeldelserne. Den mest retvisende måde, at analysere produktets pris vurderer vi er ved, at tage prisen i forhold til den mængde protein du faktisk modtager.

Derfor omsættes prisen pr. gram protein til en score fra 1-10 som er et udtryk for hvor dyr eller billig produktet faktisk er. Kombineret med de to ovenstående parametre udgør dette en komplet analyse og vurdering af et proteinpulver.

Kreatin anmeldelser

Når vi har lavet en kreatin kvalitet score er det udfra en betragtning om hvor godt det enkelte produkt er til at øge kreatin niveauerne i musklerne og dermed virke præstationsfremmende og vævsopbyggende.

For god ordens skyld skal det siges at kreatin er uden sammenligning det kosttilskud, som har den bedst dokumenterede effekt på styrke og muskelmasse, det har den bedst dokumenterede sikkerhed og det er billigt. Derfor har vi tænkt at det gav mening at lave en separat score for kreatin produkter.

Der findes nemlig rigtigt mange kreatin produkter, med mange forskellige former for kreatin og mange af dem med diverse andre indholdsstoffer, som måske/måske ikke kan bidrage til man optager eller lagrer mere kreatin. I vores scoring af kreatin har vi vurderet at 80% af scoren kan afledes af kreatinen og de sidste 20% af andre indholdsstoffer, der har en synergistisk effekt med kreatin.

Typer af kreatin

Hvad angår kreatinen selv så findes der ganske mange former for kreatin. Det meste almindelige form og den med den bedst dokumenterede effekt er helt almindelig kreatin monohydrat. Af de mange andre former for kreatin, der er blevet undersøgt har ingen vist systematisk bedre effekt og de fleste væsentligt dårligere effekt.

I vores scoring af kreatintyper har de hver især fået en vægtning der modsvarer dokumentationsniveauet eller det biologisk rationale bag indholdsstoffet. Dermed er almindelig kreatin monohydrat referencen og en serving size på 3 g kreatin monohydrat giver den maksimale score for kreatin-delen af kvalitetsscoren (dermed giver et produkt med 3 g kreatin per serving size minmum en score på 80% af den maksimale, da de sidste 20 procent dikteres af andre indholdsstoffer).

Kreatin salte

Grundlæggende kan man dele de forskellige typer kreatin op i to typer, nemlig kreatin salte og kreatin estere. Kreatin salte er kreatin svagt bundet til organiske eller uorganiske forbindelser som saltsyre, pyruvate eller citrate. De spaltes (dissocieres) generelt i vandig opløsning og derfor er der god grund til at tro at kreatinen i et kreatin salt skulle virke ligesom almindelig, fri kreatin.

Dog er det ikke alle typer der er undersøgt. Derfor giver vi kreatinsalte der ikke er undersøgt, vægtningen 60% og kreatinsalte som er undersøgt og hvor der er fundet effekt, vægtningen 80%. Såfremt der for et af disse salte på et tidspunk i mindst tre uafhængige studier findes en effekt svarende til almindelig kreatin monohydrat eller bedre, vil vi selvfølgelig revidere denne vægtning. Vægtningen for kreatin salte er således:

• Kreatin citrate (80%)
• Kreatin nitrate (60%)
• Kreatin hydrochloride (60%)
• Kreatin malate (80%)
• Kreatin pyruvate (80%)
• Kre-alkalyn (80%)
• Kreatin Magnesium Chelate (80%)
• Kreatin Gluconate (60%)

Derudover er alle typer af kreatin indholdsstofferne skaleret for hvor meget af indholdsstoffet der er kreatin og hvor meget der er citrat, nitrat, malate eller hvad det nu er det er bundet til.

Kreatin estere

Kreatin estere er kreatin, som er bundet stærkt (kovalent) til et andet molekyle, så det i praksis er et nyt stof. De spaltes ikke nødvendigvis Derfor kan man ikke i udgangspunktet regne med at en kreatin ester har samme funktion. Derfor skal der være evidens for at stoffet har en effekt i muskler, før det kan gives en score. De eneste kreatin estere, der er er undersøgt videnskabeligt er kreatin ethyl ester og Poly-Ethylen Glycol (PEG) Kreatin.

• Kreatin Ethyl ester (40%)

Kreatin ethyl ester er generelt dårligt undersøgt, men har i et kontrolleret studie vist sig at være væsentligt dårligere end almindelig kreatin til både at øge musklernes kreatin niveauer og til at fremme muskelmasse og styrke. Derfor er vægtningen af kreatin ethyl ester sat til 40 %.

• Kreatin Polyethylenglycol (PEG) (100%)

PEG kreatin har i mindst 3 uafhængige studier vist sig at have effekter der er sammenlignelige med almindelig kreatin. På grund af mængden af studier og de enslydende resultater giver det samme score som kreatin monohydrat altså en vægtning på 100%.

Synergistiske indholdsstoffer

De sidste 20% af udgøres af indholdsstoffer der er forstærker kreatinens optag eller virkning. Man kunne diskutere om dette også skulle rumme kulhdyrat, da der er god evidens for at at indtage af kulhydrat sammen med kreatin forstærker optaget deraf, da kreatin optages i musklerne af en insulinfølsom kanal og kulhydraterne øger produktionen af insulin. Men da de mængder at kulhydrat, der skal bruges er upraktiske i forbindelse med kosttilskud (30-50 gram per serving) og at man kan argumentere for at indtage af denne størrelsesorden hører til i maden og ikke i kosttilskud, har vi valgt ikke at give point for kulhydrat.

De indholdsstoffer der har vist sig at styrke effekten af kreatin, er R-Alpha Lipoic Acid (R-ALA), 4-hydroxyisoleucine (fra bukkehorn, fenugreek på engelsk) og Conugated Linoleic Acid (CLA). De udøver deres effekter ved enten at øge produktionen af insulin eller ved at øge insulinens effekt og derigennem optaget af kreatin i musklerne. disse effekter er påvist ved doser på hhv. 1000, 600 og 6000 mg per serving.

Vitaminpille anmeldelser

Præmissen for “vitamin” scoren er at den skal reflektere hvor godt produktet er til at forsyne en person med essentielle vitaminer og mineraler, med særlig positiv vægtning af mikronæringsstoffer der hyppigt mangler i den danske population og med negativ vægtning af tilskud over den anbefalede daglige tilførsel.

Omdiskuterede doseringer

Før vi begynder at beskrive hvordan vi udregner kvalitetsscoren for vitaminpiller er vi nødt til at diskutere hvor meget man egentlig skal have af enkelte mikronæringstoffer – det er nemlig noget, som både er omdiskuteret og svært at finde ud af. Dels er det svært at sætte gode studier op, hvor man præcist ved hvad forsøgsdeltagerne indtager og dels er det svært entydigt at knytte eventuelle bivirkninger til højt eller lavt indtag af bestemte næringsstoffer. Men der findes ikke desto mindre nogle anbefalinger for hvor lidt eller hvor meget man skal indtage af forskellige mikronæringsstoffer.

Disse anbefalinger er udarbejdet i form af 4 forskellige størrelser, nemlig Lower Intake (LI), Average Requirement (AR), Recommended Intake (RI) and Tolerable Upper Intake level (UL). Disse er defineret i Nordiske Næringsanbefalinger således:

• LI er defineret som det indtag af det enkelte mikronæringstof under hvilket de fleste vil udvikle klinisk væsentlige mangelsymptomer.

• AR svarer er defineret som dét indtag der vil være tilstrækkeligt til at sikre en normaltilstand i halvdelen af befolkningen. AR svarer iøvrigt til Estimated average requirement (EAR) fra USA og UK.

• RI svarer til det indtag som er tilstrækkeligt i størstedelen af befolkningen. Man har valgt at definere det numerisk, som 2 standardafvigelser over AR, hvis man kender spredningen i individuelt behov. I fravær af viden om spredningen giver NNA mulighed for at man bestemmer variationskoefficienten til at være 10-15% og bruger den til udregning af RI (hvilket altså fører til en RI der er 20-30% højere end AR).

• UL er defineret som det maximale indtag man kan have over en arbitrær længere periode før man vil begynde at manifestere tegn på forgiftning.

Gennemsnitligt behov for vitaminer

I skandinavien defineres disse grænseværdier i fællesskab imellem eksperter fra de skandinaviske lande og publiceres i de Nordiske Næringsanbefalinger cirka hvert 8. år. Da vi skulle lave en kvalitetsscore for vitamintilskud skulle vi derfor forholde os til disse grænser og hvordan kosttilskuds niveauer af de enkelte indholdsstoffer skulle scores i forhold til disse grænser.

Vitamin/mineral kvalitetsscore

Den endelige score for vitamin eller mineral kvalitet er således en samlet værdi på tværs af alle mikronæringsstoffer i et tilskud, som tager højde for følgende:

• Hvor meget der er i af det enkelte stof i forhold til de aktuelle anbefalinger.

• Hvor stor biologiske aktivitet den konkrete formulering af indholdsstoffet har.

• Hvor stor en del af den kemiske form det er bundet i, der rent faktisk er udgjort af det aktive stof.

Vægtning af indholdstoffer i forhold til dosering

For mikronæringsstoffer har man udfra den tilgængelige forskning defineret minimums- og maksimums indtag (LI og UL), samt anbefalede indtag (RI). Vi har valgt at den faktor, med hvilken et mikronæringsstof bidrager til den samlede score stiger lineært med doseringen op til RI-niveauet, hvor det giver 100%. Men eftersom man også kan få for meget og mange tilskud, særligt fra USA, er doseret med meget høje niveauer, har vi vurderet at tilskud med indhold af mikronæringsstoffer der nærmer sig UL, skal score lavere. Derfor har vi vurderet at tilskud får 100% af den mulige score fra et enkelt indholdsstof op til den mængde der er midtimellem RI og UL og derefter falder scoren lineært ned til 0% ved UL. Det er fordi vi ikke mener at et tilskud skal “have point” for niveauer som i princippet kan føre til forgiftningssymptomer. Vi har lavet en kurve, der viser scoringen som funktion af indholdet i Figur 2 herunder.

Denne vægtning har den fordel at den automatisk giver flere point for de mikronæringsstoffer, som man oftest ser mangler af på befolkningsniveau.

Vægtning af indholdsstoffer i vitaminpiller

Forskellige versioner af de aktive stoffer

For flere mikronæringsstoffer gælder der at der findes flere versioner af dem. Det er f.eks. gældende for vitamin D (hvor man f.eks. oftest sælger D2 i USA, mens man bruger D3 i det meste af Europa), og for vitamin A (som findes både i form af retinol og beta-caroten). Dertil Vitamin E som findes både i organiske og syntetiske udgaver med flere forskellige grader af biologisk aktivitet. De forskellige biologiske aktiviteter er særligt godt beskrevet for de fedtopløselige vitaminer, men mindre godt beskrevet for de vandopløselige. For de indholdsstoffer hvor der findes viden om forskellig biologisk aktivitet af de forskellige former, har vi justeret vægtningen af dem derefter.

Forskellige præparationer af mikronæringsstoffer

Derudover findes der forskellige præparationer af mikronæringstoffer. For eksempel findes forskellige der forskellige estere af retinoler (vitamin A) og tocopheroler (Vitamin E), hvor det aktive stof er bundet til en organisk syre, som acetat eller palmitet. Eftersom vægten af disse organiske syrer varierer betragteligt, betyder det at den fraktion af det enkelte molekyle der er biologisk aktiv, også varierer. Dermed skal der skaleres for dette forhold.

Noget lignende gør sig også gældende for de fleste mineraler, som findes i form af forskellige salte, f.eks. fumarat, glycinat og citrat. For disse er der i vægtningen af indholdsstofferne taget højde for vægten af den organiske forbindelse mineralet er bundet til.

Fiskeolie anmeldelser

Vi baserer vores anmeldeler af fiskeolie på 2 parametre. Det første parameter er en kvalitetsscore af omega-3 tilskuddet. Derudover udregner vi hvad du betaler pr. gram EPA og DHA, hvilket udgør det andet parameter (læs mere om det herunder). Disse to parametre vægtes begge med 50 % hvilket selvfølgelig betyder, at halvdelen af scoren er baseret på pris og den anden halvdel på vores kvalitetsscore.

Fiskeolie og omega-3 fedtsyrer

Indtag af fede fisk er forbundet med en række gunstige effekter på stofskiftet og kredsløbet, og derigennem forekomsten af en række sygdomme. Det har vist sig at en del af denne effekt stammer fra de essentielle omega-3 fedtsyrer som der findes særligt mange af i fede fisk.

Indtag af omega-3 kosttilskud har vist sig at have en række af de samme effekter, særligt på lipidstofskiftet, inflammationsbiomarkører og tilbøjeligheden til at danne blodpropper. Disse effekter skyldes særligt de to essentielle fedtsyrer “Eicosapentanoic acid” (EPA) og “Docosahexaenoic acid” (DHA). I kroppen Indgår de en syntesekæde, hvor EPA kan omdannes til DHA (og DHA kan muligvis også laves tilbage til EPA). Effekterne af fiskeolie skyldes både indholdet af EPA og DHA, da de hver især har deres egne effekter på fedtstofskiftet. EPA omdannes for eksempel til en række vigtige signalstoffer, mens DHA bruges direkte som en byggesten til cellemembranen i de fleste celler, særligt i hjernen.

Visse vegetabilske olietilskud indeholder indeholder fedtsyren “conjugated linoleic acid” (CLA) ud fra en præmis om at denne kan erstatte eller supplere EPA eller DHA. Mennesker kan godt optage og omdanne CLA til EPA og DHA, men denne omdannelse er ikke særligt effektiv og i praksis fører CLA ikke til de samme niveauer af EPA og DHA i kroppen, som tilskud med- eller indtag af fødevarer med EPA eller DHA.

Fiskeolie udvikling

Fiskeolie kvalitet score

I fiskeolie kvalitet scoren har vi i høj grad besluttet at basere scoren ud fra den samlede mængde af EPA og DHA i kapslen/tabletten. Derefter er denne score justeret med en mindre faktor efter deres indbyrdes ratio.

Man ved ikke særligt meget om hvad et menneskes behov er for EPA og DHA hver især, men man har nogle gode ideer om hvad det samlede behov af dem er. Præcis hvad den bedst fordeling imellem dem er, er ikke særligt klart i den videnskabelige litteratur og ratioer fra 1:2 til 3:1 har været foreslået. Vi har valgt at tage udgangspunkt i en optimal fordeling på 3:2, så tilskud med en ratio der er relativ meget afvigende fra denne, får et nedslag i karakter grundet den skæve ratio.

Sorting the products for you...