De 10 Bedste Vitaminpiller I Test 2018

Anders Nedergaard
af Anders Nedergaard - PhD & MSc i humanbiologi

Leder du efter den bedste multivitamin? Candidlab har analyseret og testet pillernes indhold af både vitaminer og mineraler. Derudover vurderet prisen i forhold til markedet. Se den overraskende top 11 her og få den samlede vinder, nu.

vitaminpiller

Sorter og filtrer

Nulstil

Sorter

Filtre

DEN BEDSTE MULTIVITAMINPILLE PÅ MARKEDET

 • Livol Multi Total

  1. Livol Multi Total

  Livol Multi Total
  Samlet score 8.3
  Samlet score
  8.3
   

  1. Livol Multi Total

  Livol Multi Total er den bedste multivitamin på markedet. Det er et effektivt vitamintilskud, som dækker næsten alle dine daglige vitaminbehov, både af vand- og fedtopløselige vitaminer. Derudover er Livol Multi Total et billigt produkt taget dets kvalitetsniveau i betragtning.

  8.3
 • 2. Bodylab Bodymin

  Bodylab Bodymin
  Samlet score 8.0
  Samlet score
  8.0
   

  #2 Bodylab Bodymin

  Bodylab Bodymin er det andet bedste vitamin tilskud i vores test. Denne vitaminpille dækker størstedelen af dine daglige behov for vitamin og til dels mineraler og prisen er endda fordelagtig med en daglig pris på 0.91 kroner, ved det anbefalede indtag.

  8.0
 • 3. Biosym Omnimin Pure

  Biosym Omnimin Pure
  Samlet score 7.4
  Samlet score
  7.4
   

  #3 Biosym Omnimin Pure

  Biosym Omnimin Pure er endt på en tredjeplads, selvom det har et fornuftigt indhold af vitaminer og mineraler, samt en relativt fornuftig pris. Dette produkt rangerer nr. 1 for vitaminer, 4 for mineraler og 5 for sin prisscore, som er baseret på den daglige serving pris på 2.26 kroner.

  7.4
 • 4. Solaray Spektro

  Solaray Spektro
  Samlet score 7.2
  Samlet score
  7.2
   

  #4 Solaray Spektro

  Solaray har udviklet en multivitamin, som hører til i midten af markedet. Mangel på tilstrækkelige doseringer af mineraler, er den primære årsag til at denne vitaminpille ikke er blandt den bedste tredjedel i vores test.

  7.2
 • 5. Natur Drogeriet Maximum Extra

  Natur Drogeriet Maximum Extra
  Samlet score 6.9
  Samlet score
  6.9
   

  #5 Natur Drogeriet Maximum Extra

  Natur Drogeriet har lavet en multivitamin, der er gennemsnitlig i den overordnede vurdering i forhold til andre tilskud på markedet. Det som primært trækker den ned i forhold til andre produkter er indholdet af vitaminer. Natur Drogeriet Maximum Extra har kun scoret henholdvis 3.7 og 9.6 for henholdsvis fedt- og vandopløselige vitaminer.

  6.9
Sorry. No products match that filter or combination of filters. Please remove one of more filters to see the product ranking.

SÅDAN ANMELDER VI

For vitamin- og mineralpiller anmelder vi på produktets pris, kvalitet og indhold af vitaminer og/eller mineraler. Hver af disse vægtes ligeligt i den samlede score. Princippet bag udregningen af prisscore kan findes under “Sådan anmelder vi”.

Præmissen for vitaminers og mineralers kvalitetscore er, at den skal reflektere, hvor godt et produkt er til at beskytte en person mod at udvikle mangel på vitaminer og mineraler. Det har vi valgt at gøre på en måde, som tager højde for, hvilke former mikronæringsstofferne forsynes i samt hvor meget der er af dem. Endelig vægter det i forhold til nationale indtag af de pågældende næringsstoffer.

hvilken magnesium er bedst

Hvad er vitaminer og mineraler overhovedet?

hvilken magnesium er bedst

Vitaminer er essentielle organiske stoffer. Det betyder, at vi skal have dem tilført udefra for at vedligeholde vores kropslige funktioner og helbred. Vi skal typisk have dem tilført i mængder i størrelsesordenen milligram eller mikrogram, hvorfor man putter dem i kategorien af mikronæringsstoffer. Vitaminer fungerer typisk som deltagere i nogle af de talløse kemiske reaktioner, som er nødvendigt for vores kropper og celler at kunne lave. Nogle af de fedtopløselige vitaminer, specielt vitamin D, har endda hormonlignende egenskaber i kroppen.

De mineraler, der tilhører gruppen af mikronæringsstoffer er de essentielle grundstoffer, altså dem, som vi skal have tilført for at kunne fungere ordentligt, vi ikke får i form af makronæringsstofferne (vi får brint, kulstof og ilt fra fedt, kulhydrater og proteiner og svovl og kvælstof fra proteiner). Nogle få mineraler bliver udelukkende brugt som elektrolytter, mens de fleste bliver brugt som dele af proteiner, f.eks. Som det er tilfældet med jern i den iltbindende hæm-gruppe i hæmoglobin.

Hverken mineraler eller vitaminer opbruges under vores stofskifte. Makronæringsstofferne bruges til til CO2. De kan blive udsat for oxidation, men generelt set udskiftes de bare løbende.

bedste vitaminpiller

Hvad er behovet for mikronæringsstoffer egentlig?

bedste vitaminpiller

Før vi beskriver, hvordan vi udregner kvalitetsscoren, er vi nødt til at diskutere, hvor meget man skal have af enkelte mikronæringsstoffer. Der er nemlig ikke enighed i videnskabelige kredse om det og dertil er det temmelig svært at finde ud af.

Dels er det svært at sætte gode studier op, hvor man præcist ved hvad forsøgsdeltagerne indtager og dels er det svært entydigt at knytte fysiske symptomer til højt eller lavt indtag af bestemte næringsstoffer. Det er et videnskabeligt område, hvor der vitterligt findes titusindvis af videnskabelige artikler.

Men der findes ikke desto mindre nogle anbefalinger for hvor lidt eller hvor meget man skal indtage af forskellige mikronæringsstoffer. I USA udarbejdes disse anbefalinger som Dietary Reference Intake (DRI) og i Danmark kommer anbefalingerne fra “Nordiske Næringsanbefalinger (NNA, engelsk nordic nutrition recommendations, NNR) som opdateres cirka hvert 8. år. Disse anbefalinger definerer nogle forskellige grænser for øvre, nedre, aktuelle og anbefalede indtag, baseret på både menneske- og dyrestudier.

Disse anbefalinger er udarbejdet i form af 4 forskellige størrelser. De er laveste indtag (LI), gennemsnitlige behov (AR), anbefalede indtag (RI) og øverste tolerable niveau (UL). Disse er defineret i Nordiske Næringsanbefalinger således (1):

-Laveste indtag (LI) er defineret som dét indtag af det enkelte mikronæringstof under hvilket de fleste vil udvikle klinisk væsentlige mangelsymptomer.
-Gennemsnitligt behov (AR) er defineret som det indtag der vil være tilstrækkeligt til at sikre en normaltilstand i halvdelen af befolkningen. AR svarer iøvrigt til estimeret gennemsnitligt behov (EAR) fra USA og UK.
-Anbefalet indtag (RI) svarer til det indtag som er tilstrækkeligt i størstedelen af befolkningen. Man har valgt at definere det numerisk, som 2 standardafvigelser over det gennemsnitlige behov, hvis man kender spredningen i individuelle behov. I fravær af viden om spredningen giver NNA mulighed for at man bestemmer variationskoefficienten til at være 10-15% og bruger den til udregning af RI (hvilket altså fører til en RI der er 20-30% højere end AR).
-Højeste tolerable indtag (UL) er defineret som det maksimale indtag man kan have over en arbitrær længere periode før man vil begynde at manifestere tegn på forgiftning.

Da vi skulle lave en kvalitetsscore for vitamintilskud, skulle vi derfor forholde os til disse grænser og hvordan kosttilskuds niveauer af de enkelte indholdsstoffer skulle scores i forhold til disse grænser.

Udover at indeholde referenceværdier for disse anbefalede indtag, indeholder NNR 2012 også omfattende litteraturoversigt over hvordan man måler indtaget af forskellige føde konstituenter og hvilken relevans de har for sundheden.

bedste multivitamin

Hvordan anmelder vi multivitamin/mineral tilskud

bedste multivitamin

Parametre inden for denne scoring

Den endelige score for vitamin eller mineral kvalitet er således en samlet værdi på tværs af alle mikronæringsstoffer i et tilskud, som tager højde for følgende faktorer:

-Hvor meget der er i af det enkelte mikronæringstof i forhold til aktuelle anbefalinger.
-Hvor stor biologiske aktivitet den konkrete formulering af indholdsstoffet har.
-Hvor stor en del af den kemiske form det er bundet i, der rent faktisk er udgjort af det aktive næringsstof.
-Endelig vægtes scoren af det enkelte mikronæringsstof i forhold til hvor stort det normale indtag er for det givne land.

Vægtning af indholdsstoffer i forhold til dosering

For mikronæringsstoffer har man ud fra den tilgængelige forskning defineret minimums- og maksimums indtag (LI og UL), samt anbefalede indtag (RI). Vi har valgt at den faktor, med hvilken et mikronæringsstof bidrager til den samlede score stiger lineært med doseringen op til RI-niveauet, hvor det giver 100%.

Mange tilskud, særligt for USA, har meget høje doseringer i forhold til hvad man vurderer er sikkert. Man kan nemmelig godt få for meget af et mikronæringsstof. Derfor har vi valgt, at mikronæringsstoffer der nærmer sig UL skal score lavere. Derfor har vi vurderet at tilskud får 100% af den mulige score fra et enkelt indholdsstof op til den mængde der er midtimellem RI og UL og derefter falder scoren lineært ned til 0% ved UL. Det er fordi vi ikke mener at et tilskud skal “have point” for niveauer som i princippet kan føre til forgiftningssymptomer. Vi har lavet en kurve, der viser scoringen som funktion af indholdet i Figur 2 herunder.

Forskellige versioner af de aktive stoffer

Man kan finde de fleste makronæringsstoffer i flere forskellige versioner. Man supplerer for eksempel typisk med D2 Vitamin i USA imens man i det meste af Europa bruger D3. Noget lignende gør sig gældende for vitamin A, som både findes i form af retinol og beta-caroten. Dertil Vitamin E som findes både i organiske og syntetiske udgaver med flere forskellige grader af biologisk aktivitet.

De forskellige biologiske aktiviteter er godt beskrevet for de fedtopløselige vitaminer, men knap så detaljerede for de vandopløselige vitaminer. Vi har justeret vægtningen af de forskellige former, hvor der findes viden omkring forskellig biologisk aktivitet.

Vægtning i forhold til normalindtag

Slutteligt har vi valgt at give vægtning til indholdsstoffer, baseret på hvor meget vi reelt spiser på befolkningsniveau i forhold til de ernæringsmæssige anbefalinger. Det har vi gjort ved at dividere median indtaget blandt voksne med det anbefalede indtag (RI) og ganget scoren for de enkelte mikronæringsstoffer med denne faktor.

Det betyder at mikronæringsstoffer som vi gennemsnitligt set spiser mindre af end anbefalingerne, vægtes højere og dem vi spiser rigeligt af i forhold til anbefalingerne, vægtes lavere. I danmark er gennemsnitsindtaget D-vitamin for eksempel meget lavere end det anbefalede og det er samtidig med et af de vitaminer danskere og nordeuropæere oftest mangler.
Median indtaget opgøres hver 5-10. år i Danmark. Det publiceres i serien af publikationer fra DTU Fødevareinstituttet, der hedder “Danskernes Kostvaner” (2–4).

F.eks. kan man i “Danskernes Kostvaner 2011-2013” se at median indtaget af D-vitamin har været 3.3 mikrogram, mens det anbefalede indtag (RI) har været 10 mikrogram, hvilket vil sige at indholdet af vitamin vægtes med en faktor 3.

vitamin piller

Den endelige vitamin/mineral score

vitamin piller

Den endelige score er altså et gennemsnit af indholdet af de enkelte mikronæringsstoffer, som er vægtet efter biologisk aktivitet af de enkelte indholdsstoffer, hvor stor en del af de enkelte forbindelser, der reelt udgøres af de aktive stoffer, og endelig hvor stor sandsynlighed der er for at det enkelte indholdsstof vil være til sundhedsmæssig gavn for den enkelte person. Det sidste opnås ved at skalere det enkelte mikronæringsstof med en faktor, der svarer til hvor den anbefalede dagsdosis af et givent mikronæringsstof divideret med hvor meget befolkningen gennemsnitlig set indtager. F.eks. indtager danskerne i gennemsnit cirka 3 gange så lidt vitamin D, som vi burde, jf. RI. Det betyder at et højere indtag af D vitamin med større sandsynlighed vil gavne gennemsnitsdanskeren og derfor er vitamin D vægtet cirka 3 gange så højt.

Hvad gør vitamintilskud?

I virkeligheden er reel mangel på vitaminer og mineraler relativt sjældent i den vestlige verden. Når man kigger på store befolkningsundersøgelser har indtag af multivitaminpiller og mineraler ikke vist sig at være generelt forbundet med beskyttelse mod sygdomme eller en lavere risiko for at dø (5). Såfremt der er tale om specifikke mangelsygdomme, vile vitaminer selvfølgelig hjælpe, men på befolkningsniveau kan man ikke tale om sundhedsfremmende egenskaber.
Vitaminmangel er i Danmark forholdsvis sjældent, men forekommer dog. Nogle af mikronæringsstoffer, som man hyppigst ser mangel af i Danmark er Vitamin D, jern og B12 vitamin. Rigtigt mange danskere har for lave niveauer af Vitamin D fordi lever nordligt, så vores hud ikke får nok sol til at lave vitaminet selv og vi samtidig med ikke spiser nok fed fisk, hvor vi ellers skulle få dette mikronæringsstof fra. Hvis man har for lave niveauer af vitamin D viser det sig som afkalkning af knoglerne, øget modtagelighed for infektionssygdomme og muskelsmerter. Jernmangel ses undertiden i kvinder, særligt i den fødedygtige alder og blandt dem som dyrker meget motion. Det viser sig som blodmangel og træthed. Det samme er gældende for vitamin B12, men her optræder manglen hyppigst i vegetarer/veganere, som glemmer at supplere med vitamin. Der er nemlig kun B12 vitamin i animalske kilder.

spektro multivitamin

Referencer

spektro multivitamin
 1. Nordic Council of Ministers. Nordic Nutrition Recommendations 2012: Integrating nutrition and physical activity. Nordic Council of Ministers; 2014:
 2. Pedersen AN et al. Danskernes kostvaner 2011-2013 [Internet]. DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet; 2015:
 3. Pedersen AN et al. Danskernes kostvaner 2003 – 2008 [Internet]. DTU Fødevareinstituttet; 2010:
 4. Lyhne N et al. Danskernes kostvaner 2000-2002 [Internet]. Danmarks Fødevareforskning – Afdeling for Ernæring; 2005:
 5. Macpherson H, Pipingas A, Pase MP. Multivitamin-multimineral supplementation and mortality: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am. J. Clin. Nutr. 2013;97(2):437–444.

Last modified: 9. august 2018