De 10 Bästa Vitaminpillerna I Test 2018

af Anders Nedergaard - PhD & MSc

Letar du efter den bästa multivitaminen? Candidlab har noggrant analyserat produktens vitamin och mineralinnehåll i enlighet med de aktuella rekommendationerna. Dessutom granskar vi priset enligt marknadsnivåerna. Se topp 10 listan här.

bästa multivitamin

Sorter og filtrer

Nulstil

Sorter

Filtre

DET BÄSTA MULTIVITAMINPILLRET PÅ MARKNADEN

 • Livol Multi Total

  1. Livol Multi Total

  Livol Multi Total
  Totalbetyg 8.3
  Totalbetyg
  8.3
   

  1. Livol Multi Total

  Livol Multi Total är den bästa multivitaminen på marknaden. Det är ett effektivt vitamintillskott, som nästan täcker hela ditt dagliga vitaminbehov, både vatten- och fettlösliga vitaminer. Dessutom är Livol Multi Total en billig produkt med tanke på dess kvalitetsnivå.

  8.3
 • 2. Self Omninutrition Multivitamin

  Self Omninutrition Multivitamin
  Totalbetyg 8.1
  Totalbetyg
  8.1
   

  #2 Self Omninutrition Multivitamin

  Self Omninutrition Multivitamin är det näst bästa vitamintillskottet i vårat test. Detta vitaminpiller täcker den största delen av ditt dagliga behov av vitaminer och till viss del mineraler och priset är ännu en fördel med ett dagspris på 1.33 kronor, vid rekommenderat intag.

  8.1
 • 3. Bodylab Bodymin

  Bodylab Bodymin
  Totalbetyg 8.0
  Totalbetyg
  8.0
   

  #3 Bodylab Bodymin

  Bodylab Bodymin har slutat på tredje plats, även om det har ett förnuftigt innehåll av vitaminer och mineraler samt ett relativt förnuftigt pris. Denna produkt rankas som nr. 12 för vitaminer, 1 för mineraler och 2 för sitt prisbetyg, som är baserat på det dagliga portionspriset på 1.32 kronor.

  8.0
 • 4. Svensktkosttillskott Core Vitamins

  Svensktkosttillskott Core Vitamins
  Totalbetyg 7.3
  Totalbetyg
  7.3
   

  #4 Svensktkosttillskott Core Vitamins

  Svensktkosttillskott Core Vitamins med ett dagspris på 1.49 kronor faktiskt bland de billigare piller på marknaden (i den bästa tredjedelen). Till gengäld motsvarar mineralinnehållet inte priset. Denna produkt har alltså ett utmärkt pris, men har brister i förhållande till att tillfredsställa ditt behov av mineraler.

  7.3
 • 5. Solaray Spektro

  Solaray Spektro
  Totalbetyg 7.2
  Totalbetyg
  7.2
   

  #5 Solaray Spektro

  Solaray har utvecklat en multivitamin som hör till mitten av marknaden. Brist på tillräckliga halter av mineraler, är den främsta orsaken till att detta vitaminpiller inte är bland den bästa tredjedelen i vårat test.

  7.2
Sorry. No products match that filter or combination of filters. Please remove one of more filters to see the product ranking.

SÅ RECENSERAR VI

För vitamin- och mineralpiller recenserar vi på produktens pris, kvalitet och innehåll av vitaminer och/eller mineraler. Var och en av dessa värderas lika i totalbetyget. Principen bakom beräkningen av prisbetyget kan hittas under ”Så recenserar vi”.

Utgångspunkten för vitaminer och mineralers kvalitetsbetyg är att den ska återspegla hur bra en produkt är på att skydda en person från att utveckla brist på vitaminer och mineraler. Vi har valt att göra det på ett sätt som tar hänsyn till vilka former av mikronäringsämnen som finns och hur mycket det är av dem. Slutligen vägs det i förhållande till nationella intag av berörda näringsämnen.

bästa multivitamin 2018

Vad är vitaminer och mineraler överhuvudtaget?

bästa multivitamin 2018

Vitaminer är essentiella organiska ämnen. Det betyder att vi ska få dom tillfört utifrån för att upprätthålla våra kroppsfunktioner och hälsa. Vi ska vanligtvis ha dem tillfört i mängder i storleksordningen milligram eller mikrogram, det är därför man placerar dom i kategorin mikronäringsämnen. Vitaminer fungerar typiskt som deltagare i några av dom otaliga kemiska reaktionerna som är nödvändiga för att våra kroppar och celler ska kunna leva. Några av de fettlösliga vitaminerna, särskilt vitamin D, har även hormonlika egenskaper i kroppen.

De mineraler som tillhör gruppen mikronäringsämnen är de essentiella grundämnena, det vill säga de som vi måste ha tillfört för att fungera korrekt, som vi inte får i form av makronäringsämnen (vi får väte, kol och syre från fett, kolhydrater och proteiner och svavel och kväve från proteiner). Några få mineraler används uteslutande som elektrolyter, medan de flesta används som delar av proteiner, till exempel. som fallet med järn i den syrebindande hematomgruppen i hemoglobin.

Varken mineraler eller vitaminer konsumeras under vår metabolism. Makronäringsämnena används till CO2. De kan utsättas för oxidation, men generellt sett byts de bara ut regelbundet.

multivitamin kvinna bäst i test

Vad är behovet av mikronäringsämnen egentligen?

multivitamin kvinna bäst i test

Innan vi beskriver hur vi beräknar kvalitetsbetyget, är vi noga med att diskutera hur mycket man behöver av enskilda mikronäringsämnen. Det finns nämligen ingen enighet i forskarvärlden om det, och det är tämligen svårt att ta reda på.

Dels är det svårt att undersöka bra och veta exakt vad försöksdeltagarna konsumerar och det är mycket svårt att associera fysiska symtom med hög eller låg konsumering av vissa näringsämnen. Det är ett vetenskapligt område där det bokstavligen finns tiotusentals vetenskapliga artiklar.

Det finns dock några rekommendationer för hur lite eller hur mycket du ska konsumera av olika mikronäringsämnen. I USA utarbetas dessa rekommendationer som Dietary Reference Intake (DRI), och i Sverige kommer rekommendationerna från “Nordiska näringsrekommendationer (NNA, engelska nordic nutrition recommendations, NNR), som uppdateras vart 8:e år.

Dessa rekommendationer definierar några olika gränser för övre, undre, nuvarande och rekommenderad konsumtion, baserat på både humana- och djurstudier. Dessa rekommendationer är utarbetade i form av 4 olika storlekar.

De är lägsta intag (LI), genomsnittligt behov (AR), rekommenderat intag (RI) och översta tolererbara nivå (UL). Dessa finns specifierade i Nordiska näringsrekommendationer enligt följande (1):

-Lägsta intag (LI) definieras som det intag av det enskilda mikronäringsämnet, under vilket de flesta kommer att utveckla kliniskt väsentliga bristsymtom. -Genomsnittligt behov (AR) definieras som det intag som kommer att vara tillräckligt för att säkerställa ett normaltillstånd hos hälften av befolkningen. AR motsvarar förresten det beräknade genomsnittliga behovet (EAR) från USA och UK. Rekommenderat intag (RI) motsvarar det intag som är tillräckligt för majoriteten av befolkningen. Man har valt att definiera det numeriskt som 2 standardavvikelser över det genomsnittliga behovet om man känner till spridningen i individuella behov. I avsaknad av spridningskännedom ger NNA möjligheten att bestämma variationskoefficienten till att vara 10-15% och använder den för att beräkna RI (vilket leder till en RI som är 20-30% högre än AR). -Högsta tolerbara intag (UL) definieras som det maximala intaget du kan ha över en längre period innan du börjar visa tecken på förgiftning.

Därför bör vi, när vi ska göra kvalitetsbetyg för vitamintillskott, alltid därför förhålla oss till dessa gränser och hur kosttilskott nivåer av enskilda ingredienser ska poängsättas i förhållande till dessa gränser.

Förutom att tillhandahålla riktmärken för detta rekommenderade intag innehåller NNR 2012 också en omfattande litteraturöversikt om hur man mäter intaget av olika beståndsdelar och deras relevans för hälsan.

bästa vitaminerna

Hur vi recenserar multivitamin/mineral tillskott

bästa vitaminerna

Parametrar för denna betygsättning

Slutbetyget för vitamin eller mineral kvalitet är således ett totalt värde för alla mikronäringsämnen i ett tillskott som tar hänsyn till följande faktorer:

-Hur mycket finns det av enskilda mikronäringsämnen i förhållande till gällande rekommendationer.
-Hur stor biologisk aktivitet den specifika formuleringen för ingrediensen har.
-Hur stor del av den kemiska form som den är bunden till, som faktiskt består av det aktiva näringsämnet.
-Slutligen vägs betyget för det enskilda mikronäringsämnet i förhållande till hur stort det normala intaget är för ett visst land.

Vikt av ingredienserna i förhållande till dosering

För mikronäringsämnen har man utifrån den tillgängliga forskningen definierat minimum och maximum intag (LI och UL), samt rekommenderat intag (RI). Vi har valt att den faktor, där ett mikronäringsämne bidrar till totalbetyget ökar linjärt med doseringen upp till RI-nivå där den ger 100%.

Många tillskott, i synnerhet i USA, har mycket höga halter i förhållande med vad man anser vara säkert. Man kan nämligen få för mycket av ett mikronäringsämne. Därför har vi valt att mikronäringsämnen som närmar sig UL ska betygsättas lägre. Därför har vi beräknat att tillskott får 100% av det möjliga betyget från en enskild ingrediens upp till den mängd som är mittemellan RI och UL och sedan sjunker betyget linjärt ner till 0% av UL. Det beror på att vi inte anser att ett tillskott ska ”ha poäng” för nivåer som i princip kan leda till förgiftningssymtom. Vi har gjort en kurva som visar betygsättningen som en funktion av innehållet i Bild 2 nedan.
Olika versioner av de aktiva ämnena

Man kan hitta de flesta makronäringsämnen i flera olika versioner. Man tillägger till exempel typiskt D2 Vitamin i USA, medan man i större delen av Europa använder D3. Något liknande gäller för vitamin A, som både finns i form av retinol och betakaroten. Dessutom vitamin E som finns både i organiska och syntetiska versioner med olika grader av biologisk aktivitet.

De olika biologiska aktiviteterna är väl beskrivna för de fettlösliga vitaminerna, men mindre detaljerad för de vattenlösliga vitaminerna. Vi har justerat värderingen av de olika formerna där det finns kunskap om olika biologisk aktivitet.

Värdering i förhållande till normalintag

Slutligen har vi valt att värdera ingredienserna, baserat på hur mycket vi faktiskt äter på befolkningsnivå i förhållande till näringsmässiga rekommendationer. Vi har gjort detta genom att dividera median intaget bland vuxna med det rekommenderade intaget (RI) och multiplicerat med betyget för de enskilda mikronäringsämnena med denna faktor.

Det betyder att mikronäringsämnen som vi genomsnittligt sett äter mindre av än rekommendationerna värderas högre och de vi äter rikligt av i förhållande till rekommendationerna värderas lägre.
I Sverige, är det genomsnittliga intaget av D-vitamin, till exempel, mycket lägre än rekommenderat och det är samtidigt en av de vitaminer svenskar och nordeuropéer oftast saknar.
Median intaget beräknas varje 5-10. år i Sverige. Det publiceras i serien publikationer från DTU Matinstitutet, som kallas ”Svenska Kostvanor” (2-4).

Till exempel. kan man i ”Svenskarnas kostvanor 2011-2013” se att median intaget av D-vitamin var 3.3 mikrogram, medan det rekommenderade intaget (RI) var 10 mikrogram, vilket innebär att innehållet av vitamin värderas med faktor 3.

bäst i test vitaminer mineraler

Det slutliga vitamin/mineral betyget

bäst i test vitaminer mineraler

Det slutliga betyget är alltså en genomsnittlig nivå för de enskilda mikronäringsämnena som är värderade enligt den biologiska aktiviteten hos de enskilda ingredienserna, hur stor del av de enskilda förbindelserna som i själva verket utgörs av de aktiva ämnena, och slutligen hur sannolikt det är att den enskilda ingrediensen kommer att vara av hälsomässiga fördelar för den enskilda personen. Det senare uppnås genom att skala enskilda mikronäringsämnen med en faktor som motsvarar det rekommenderade dagliga dosen av ett givet mikronäringsämne dividerat med hur mycket befolkningen i genomsnitt konsumerar. Till exempel. konsumerar Svenskarna i genomsnitt cirka tre gånger mindre D-vitamin än vi borde, jf. RI. Det betyder att ett högre intag av D-vitamin kommer med större sannolikhet gynna den genomsnittliga svensken och därför värderas D-vitamin 3 gånger så högt.

Vad gör vitamintillskott?

I verkligheten är reell brist på vitaminer och mineraler relativt sällsynt i västvärlden. När man tittar på stora befolkningsundersökningar har intag av multivitaminpiller och mineraler inte visat sig vara allmänt förbundet med skydd mot sjukdomar eller en lägre risk för dödsfall (5). När det gäller specifika bristsjukdomar, kommer vitaminer självklart hjälpa, men på befolkningsnivå kan man inte tala om hälsofrämjande egenskaper.
Vitaminbrist är i Sverige relativt sällsynt, men förekommer ändå. En del mikronäringsämnen som man vanligast ser brist på i Sverige är D-vitamin, järn och vitamin B12. Många svenskar har för låga nivåer av D-vitamin för att vi bor i norr, så vår hud får inte tillräckligt med sol för att lagra vitamin själv och samtidigt äter vi inte tillräckligt fet fisk, som vi annars skulle få mikronäringsämnen från. Om man har för låga nivåer av D-vitamin, visar det sig som urkalkning av skelettet, ökad mottaglighet för infektionssjukdomar och muskelvärk. Järnbrist ses ibland hos kvinnor, särskilt i fertil ålder och bland dem som motionerar mycket. Det visar sig som anemi och trötthet. Detsamma gäller för vitamin B12, men här inträffar bristen oftast hos vegetarianer/veganer som glömmer att komplettera med vitamin. Det finns nämligen bara vitamin B12 i animaliska källor.

bästa multivitamin för män

Referenser

bästa multivitamin för män
 1. Nordic Council of Ministers. Nordic Nutrition Recommendations 2012: Integrating nutrition and physical activity. Nordic Council of Ministers; 2014:
 2. Pedersen AN et al. Danskernes kostvaner 2011-2013 [Internet]. DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet; 2015:
 3. Pedersen AN et al. Danskernes kostvaner 2003 – 2008 [Internet]. DTU Fødevareinstituttet; 2010:
 4. Lyhne N et al. Danskernes kostvaner 2000-2002 [Internet]. Danmarks Fødevareforskning – Afdeling for Ernæring; 2005:
 5. Macpherson H, Pipingas A, Pase MP. Multivitamin-multimineral supplementation and mortality: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am. J. Clin. Nutr. 2013;97(2):437–444.

Last modified: 9. augusti 2018